Turism

Österlen är vackert
Gör en Linne´Njut av Österlen

"Alltså kan ett land av så förträffeligt klimat ej annat än vara det härligaste; ja det liknar så mycket Tyskland och Danmark, att man kunde säga, det havet liksom med våld skurit Skåne ifrån de södre länder och lagt det till Sverige."

Så uttrycker sig jubilaren Carl von Linné i samband med sin Skånska resa 1749. Och att Linné, var en herre med synnerligen god smak, visar han också prov på när han reser från Skåne morgonen den 2 augusti 1749 "lämnade Skåne med så mycken längtan, som vi med nöje besett detta land, vilket icke allenast ibland alla svenska är det behagligaste och mildaste, utan ock tävlar med de mesta i Europa".

Och vi som är bofasta här nere på Österlen vet ju att ingenstans i Skåne är landet skönare än på Österlen. Landskapet. Maten. Kulturen. Och så de fantastiska golfbanorna! Här finns mycket att upptäcka för alla som älskar det goda livet!

Och för att åter knyta an till den gode Carl: "Alltså är oförnekligen intet land i Sverige att förlikna emot Skåne och intet i Europa, som det med rätta kan föresättas, då alla dess förmåner bliva vägde emot varandra".

Gör en Linné och njut av Österlen du med! Välkommen!

http://www.appelkusten.se/

http://www.osterlen.com/